În curs de procesare...

Asigurari de raspundere civila

 Ce este polița RCA?

Polița de asigurare RCA - Răspundere Civila Auto este un contract încheiat intre posesorul unui automobil, persoana fizica sau juridica, și o companie de asigurări autorizata in acest sens, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație. Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier.

 

 

Este obligatorie asigurarea RCA - Răspundere Civila Auto?

Asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie pentru toți proprietarii și utilizatorii de autoturisme. De asemenea este obligatorie pentru remorci, semiremorci și atase. Scopul RCA - ului este ca cel păgubit sa primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situația materiala a celui care a produs paguba.

 

Ce riscuri acoperă polița RCA?

Prin plata de către utilizator a primei de asigurare RCA, îi asigură acestuia acoperirea în prezent a următoarelor riscuri ale evenimentelor provocate altora în urma unui accident rutier:

  • a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

  • b) pagube materiale;

  • c) pagube consecință a lipsei de folosință a vehiculului avariat;

  • d)cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

 

Există o limită de despăgubire pentru asigurarea RCA?

Despăgubirile oferite de asigurător înscrise în polița RCA pentru pagube materiale sunt: pana la 750.000 euro în 2011, iar pentru vătămări corporale și deces: 3,5 mil. euro în 2011, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.

 

Ce este formularul de Constatare Amiabilă?

Formularul de Constatare Amiabilă se procura de la societatea sau broker – ul de asigurări unde aţi încheiat polița RCA. El poate fi utilizat pentru toate evenimentele rutiere în care nu au fost vătămări de persoane și au fost implicate doar doua vehicule.

 

Pe ce durate pot încheia polița RCA?

Asigurarea RCA se încheie pe minim 6 luni (semestrial) sau maxim 12 luni (anual).

 

Ce reprezintă sistemul bonus/malus ?

Acesta este un sistem de gratificații prin care asiguratul RCA se încadrează într-una din clasele de bonus sau de malus în funcție de numărul de accidente provocate pe o anumita perioada de referința, care este, anul calendaristic anterior datei de emitere a poliței. Acest sistem are ca scop sporirea atenției șoferilor, astfel orice accident nesemnificativ poate duce la o mărire considerabila a prețului poliței pentru anul următor (malus). Acest lucru este valabil și în cazul în care șoferul a fost precaut și nu a provocat nici un accident pentru o perioada îndelungată, astfel el va primi o reducere corespunzătoare din prima de asigurare plătita (bonus).